Větrné elektrárny

 

Malé větrné elektrárny se používají především jako doplňkový zdroj energie a také tam, kde je obtížné přivézt rozvodnou elektrickou síť. Nejmenší stroje dosahují výkonů zhruba 60–1200 W. Elektrárna o výkonu 1000 W začíná pracovat při rychlosti větru cca 4 m/s a svého plného výkonu dosahuje při 10 m/s. Za rok při průměrných větrných podmínkách (4 m/s) vyrobí asi 2000 kWh.

Instalace větrných elektráren s výkonem nad 500 kW nebo se stožárem vyšším než 35 m musí podléhat posouzení vlivu na životní prostředí s ohledem na proces eia (z anglického Environmental Impact Assessment). Proces EIA je popsán v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

 

Tabulka 1.1: Beaufortova stupnice rychlosti větru na souši

 

 

Stupeň

Vítr

Rychlost

Na souši

m/s

km/h

0

Bezvětří

< 0,5

< 1

Kouř stoupá kolmo vzhůru

1

Vánek

1,25

1–5

Směr větru poznatelný podle pohybu kouře

2

Větřík

3

6–11

Listí stromů šelestí

3

Slabý vítr

5

12–19

Listy stromů a větvičky v trvalém pohybu

4

Mírný vítr

7

20–28

Zdvihá prach a útržky papíru

5

Čerstvý vítr

9.5

29 39

Listnaté keře se začínají hýbat

6

Silný vítr

12

40–49

Telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné

7

Mírný vichr

14,5

50–61

Chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují

8

Čerstvý vichr

17,5

62–74

Ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná

9

Silný vichr

21

75–88

Vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech

10

Plný vichr

24,5

89–102

Vyvrací stromy, působí škody na obydlích

11

Vichřice

29

103–114

Působí rozsáhlá pustošení

12 - 17

Orkán

30

> 117

Ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými předměty)

 

 

 

Legislativa pro provoz malé větrné elektrárny

Zájemce o zřízení malé větrné elektrárny musí:

  1. zhodnotit výběr lokality z hlediska větrných podmínek;

  2. vyřešit majetkoprávní vztahy v dané lokalitě;

  3. oznámit stavbu stavebnímu úřadu, který vydá povolení;

  4. získat souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny (v CHKO je Správa CHKO, jinde referát životního prostředí);

  5. podat žádost o udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích (pouze při připojení k síti);

  6. uzavřít s regionálním energetickým závodem smlouvu o odkupu elektřiny (pouze při obchodu s elektřinou).

 

NajduZboží.cz