Jak si vybrat správný měnič napětí

Jak si vybrat měnič napětí

Vstupní výkon - při výběru měniče dbejte na to aby byl schopen snést vstupní výkon produkovaný solární sestavou. Při mikroměniče je to jednodušší, protože přesně víte kolik vám jeden solární panel vyprodukuje energie. Při klasickém měniči který je napojen na uzel solárních panelů v sérii, musíte počítat s výkonem všech panelů zapojených v tomto uzlu.

Obecně platí zákon ztráty energie, pokud počítáme potřebný výkon můžeme započítat ztrátu 10%. To znamená pokud máme 300W panel stačí nám 270W měnič (300/10% = 270).
Vstupní napětí - každý měnič ma rozsah pracovního napětí. Při výběru měniče musíme vědět jaké napětí nám vyrábí solární systém. Pokud váš systém vyrábí 12V a vyberete si např. Sinusový měnič napětí Phoenix 24 který pracuje s 18,4 až 34V měnič nebude pracovat.
Účinnost - Tato hodnota značí kolik energie ví systém využít bez ztrát. Nejlepší hodnoty jsou mezi 94 až 96%
Teplota - při výběru měniče je třeba si promyslet kam jej umístíte. Doporučujeme měniče umisťovat na nejchladnější místo jaké máte k dispozici. Při velmi slunečných dnech solární panely produkují maximální výkon, ale slunce zahřívá celý dům. Při výběru špatného umístění se měnič bude zahřívat a efektivnost se značně sníží.

Zde naleznete rozdělení měničů podle typu napětí :

 1. Měniče DC / DC - slouží pro změnu stejnosměrného napětí vyprodukovaného solárním systémem na požadované stejnosměrné napětí. Např DC 48V na DC 12V

 2. Měniče DC / AC - slouží na změnu stejnosměrného napětí např 12V na střídavé napětí 230V, které vyžaduje většina spotřebičů

 

 Rozdělení měničů podle použití

 1. On-Grid (síťové) měniče - systém zapojen do standardní rozvodné sítě. Měnič napětí je zapojen mezi solárními panely a domácnosti + elektrické sítě. Při nadprodukci lze využít přebytečnou energii několika způsoby. 1. použít limiter a vyrobenou energii omezit. 2. použít regulaci přebytků, například na přesměrování elektřiny do bojleru. 3. zaslat energii do distribuční sítě, pokud je z místní distribuční společností uzavřena smlouva, v tomto případě je možné dostat slevu na odebranou energii

 2. Off-Grid (ostrovní) měniče - systém kde není zapojení do distribuční sítě. Měnič napětí potřebuje být napojen na baterii, proto je napojen mezi baterií a domácností
   
 3. Hybridní měniče - se využívá při zapojení do sítě a také na bateriovou sestavu. Hybridní měniče pracují na principu že upřednostňují použití energie z baterií, avšak pokud se baterie vybijí na určitou hranici, přepnou na AC síť, ze které pak čerpají potřebnou energii. Většina hybridních měničů obsahuje v sobě už i regulátor. Některé hybridní měniče dokáží pracovat i na ostrovním principu, to znamená že nepotřebují AC síť. Hybridní měniče je rovněž možné využít k nabíjení baterií elektrocentrálou

 Rozdělení měničů dle zapojení

 1. Klasický měnič - tento typ měniče monitoruje a optimalizuje pouze skupinu solárních panelů jako celek. Pokud je jeden panel neustále ve stínu, značně to ovlivní výkon celé sestavy. Proto při návrhu dbáme na to abychom solární panely instalovali na optimální místo kde je během celého dne sluneční záření na celé sestavě

 2. Mikroměniče - jeden mikroměniče se zapojí pouze k jednomu solárnímu panelu. Výhoda využití mikroměniče je monitorvanie a optimalizace jednotlivých panelů v sestavě. Při použití mikroměniče v systému třeba počítat s tím že su mnohem nákladnější a nastává problém s řízením přebytků.

 Rozdělení měničů podle fáze

 1. Jednofázový - Využívá se hlavně při menších ostrovních systémech, kde není zapotřebí napájení třífázových motorů (míchačka, čerpadlo, cirkulárka a atd.)

 2. Třífázový - Využívá se v rozsáhlejších systémech, zejména nad 5000W. Spotřebiče jsou rozděleny na tři samostatné jističových obvody.

 Čistý sinus vs Modifikovaný sinus

Měniče napětí s čistým sinusovým napětím vám dodá "čistší" energii. Čistě sinusové měniče dodají podobný nebo lepší výstupní výkon než běžná elektrická síť.

Mnoho domácích spotřebičů ma 10krát větší náběhový výkon než jejich jmenovitý výkon. Z tohoto důvodu lidé preferují měniče napětí s čistým sinusem. Měniče s modifikovaným sinusem jsou levnější ale dodávají méně kvalitní výstup, díky kterému některé spotřebiče nebudou fungovat nebo se mohou poškodit. Nejohroženější jsou spotřebiče jako například čerpadla, ledničky, počítače a televizory. Tyto měniče často způsobují zhoršenou kvalitu zvuku a videa.

NajduZboží.cz